ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006726
เลข ISBN 9745375799
ปีที่นำเข้า 2017-09-28
จำนวนหน้า 176
รายละเอียด การนำวิชาการตามแนวพุทธศาสตร์ ที่เน้นความสำคัญของจิตใจพร้อมกับความสำคัญของร่างกายจะมีส่วนช่วยสร้างความสมบูรณ์แก่วิชาการต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นการช่วยให้เกิดบูรณาการแก่ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่าและจะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อีกด้วย เพราะฉะนั้น การประยุกต์วิชาการตามแนวพุทธศาสตร์เข้ากับวิชาการอื่น ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งเป็นการช่วยเติมคุณค่าของวิชาการนั้น ๆ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น วิชาการต่าง ๆ หากมุ่งแต่เสนอข้อเท็จจริงโดยปราศจากการคำนึงถึงศีลธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมจะทำให้วิชาการนั้นๆ เป็นเหมือนศาสตราวุธทำลายมนุษยชาติ พุทธศาสตร์เน้นทั้งความรู้และคุณธรรม วิชาการต่าง ๆ ควรบรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบหรือคุณธรรมตามที่ปรากฏในหลักการของพุทธธรรมเข้าไปด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.83.14