ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> บุเรงนอง (กะยอดินนรธา)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุเนตร ชุตินธรานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006847
เลข ISBN 9789743235124
ปีที่นำเข้า 2018-01-10
จำนวนหน้า 230
รายละเอียด นำเสนอภาพลักษณ์ของบุเรงนอง ในรูปลักษณะต่างๆ คือ ราชาเหนือราชาในสกลชมพูทวีป เป็นเรื่องของการรับรู้ในโลกทัศน์ของคนร่วมยุคสมัยระหว่างไทย มอญและพม่า ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒, เจ้าพม่าผู้ปล้นเอกราชไทย เป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคนไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ และ ขุนพลผู้ทรงเสน่ห์ การรับรู้ของคนไทยในปัจจุบันผ่านนิยายและละคร
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.95.36