ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> พระสุพรรณกัลยาอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุเนตร ชุตินธรานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006848
เลข ISBN 9789743238195
ปีที่นำเข้า 2018-01-10
จำนวนหน้า 199
รายละเอียด นำเสนอเรื่องพระสุพรรณกัลยาทั้งในด้านต้นรากความเป็นตำนาน อีกทั้งเสนอให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของพระสุพรรณกัลยาโดยเทียบเคียบกับขัตติยนารีที่ปรากฏพระนามร่วมสมัย เช่น ท้าวศรีสุดาจันทร์ เจ้าขรัวมณีจันทร์ เป็นต้น และความสำคัญของพระองค์ในบริบทประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-พม่า
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.191.46