ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุเนตร ชุตินธรานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007134
เลข ISBN 9789740201768
ปีที่นำเข้า 2018-01-30
จำนวนหน้า 166
รายละเอียด งานค้นคว้าว่าด้วยการเสียกรุงศรีอยุธยา โดยศึกษาจากหลักฐานพม่า “พงศาวดารฉบับคองบอง” จึงทำให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งในการเสียกรุงที่แตกต่างไปจากเอกสารไทย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.87.250.158