ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเมืองและการปกครอง -> รากหญ้าสร้างบ้าน ชนชั้นกลางสร้างเมืองอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นิธิ เอียวศรีวงศ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเมืองและการปกครอง
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007164
เลข ISBN 9789740203094
ปีที่นำเข้า 2018-02-01
จำนวนหน้า 190
รายละเอียด ปรากฏการณ์ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติและการดำรงอยู่ของคนชั้นกลางว่าเป็นอย่างไร คนชั้นกลางต่อต้านความรุนแรงอย่างแท้จริงหรือไม่ เหตุใดชนชั้นกลางจึงสามารถกุมสภาพทางการเมืองไว้ได้เป็นเวลานาน นอกจากนั้น ยังกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงด้านความคิดของคนรากหญ้าและคนชั้นกลางระดับล่าง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.194.21