ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเมืองและการปกครอง -> ครองแผ่นดินจีน : พรรค ผู้นำ อำนาจรัฐ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วรศักดิ์ มหัทธโนบล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเมืองและการปกครอง
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007334
เลข ISBN 9789740207443
ปีที่นำเข้า 2018-02-15
จำนวนหน้า 431
รายละเอียด อธิบายเรื่องโครงสร้างการเมืองการปกครองของจีนอย่างละเอียด ตั้งแต่การก่อตั้งรัฐบาลจีนขึ้นจนเป็นรูปเป็นร่างหลังพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อสู้ชนะพรรคกว๋อหมินต่างของซุนยัดเซ็นได้ ผู้เขียนแจกแจงเรื่องการแบ่งหน่วยการปกครอของจีน กล่าวถึงปัญหาในช่วงแรกๆ ของการก่อตั้งรัฐบาลจีน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.142.143