ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> เขมร ถกสยามอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศานติ ภักดีคำ.
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007421
เลข ISBN 9789740204183
ปีที่นำเข้า 2018-03-08
จำนวนหน้า 207
รายละเอียด บทความเหล่านี้จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติและมุมมองของกัมพูชาที่มีต่อไทยในประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา เพื่อความเข้าใจกันและกันฉันท์เพื่อนบ้านและเครือญาติอุษาคเนย์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.204.167