ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> กลศาสตร์คลาสสิกอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุธี บุญช่วย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007596
เลข ISBN 9786165561129
ปีที่นำเข้า 2018-06-05
จำนวนหน้า 405
รายละเอียด หนังสือกลศาสตร์คลาสสิกเล่มนี้ ได้กล่าวถึงระเบียบวิธีการแก้ปัญหาของกลศาสตร์คลาสสิกในแนวคิดทางทฤษฎีรูปแบบต่างๆ และยังได้แสดงตัวอย่างการแก้ปัญหาจากทฤษฎีเหล่านั้น โดยข้าพเจ้าพยายามแสดงความเชื่อมโยงในระเบียบวิธีต่างๆ ตลอดจนความเชื่อมโยงของกลศาสตร์คลาสสิกสู่กลศาสตร์ควอนตัม นอกจากนั้น ข้าพเจ้ายังแสดงระเบียบวิธีของกลศาสตร์โบห์เมียน ซึ่งเป็นการอธิบายพฤติกรรมของกลศาสตร์ควอนตัมในลักษณะของกลศาสตร์คลาสสิก โดยการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่า ศักย์ควอนตัม (Quantum Potential)
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.107.142