ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คณิตศาสตร์ -> วิยุตคณิตอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วัชรพัฐ เมตตานันท
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คณิตศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007612
เลข ISBN 9786165562164
ปีที่นำเข้า 2018-06-05
จำนวนหน้า 310
รายละเอียด วิยุตคณิตคือคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่เป็นรากฐานสำคัญในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ด้านตรรกศาสตร์เบื้องต้น การพิสูจน์ความจริงทางคณิตศาสตร์ การนับ ความน่าจะเป็น ทฤษฎีจำนวน และทฤษฎีกราฟ หนังสือเล่มนี้ใช้ภาษาที่กระชับและอธิบายผ่านตัวอย่างที่น่าสนใจจำนวนมากพร้อมการประยุกต์ใช้งานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะเหล่านี้ด้วยตัวเองจึงเหมาะสำหรับนิสิตหรือนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ และนักเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208