ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> หอยสองฝากลุ่มเอนโดไลติก ในนิเวศแนวปะการังอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007641
เลข ISBN 9786165562249
ปีที่นำเข้า 2018-06-29
จำนวนหน้า 175
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกที่รวบรวมข้อมูลของหอยสองฝากลุ่มเอนโดไลติกที่อาศัยในโครงร่างหินปูนในนิเวศแนวปะการัง หอยสองฝากลุ่มนี้น่าสนใจเนื่องจากมีความหลากหลายและแพร่กระจายที่แฝงตัวอยู่ในนิเวศแนวปะการัง เนื้อหาในเล่มครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะทางอนุกรมวิธาน การแพร่กระจายและชนิดที่พบในประเทศไทย รวมถึงกลไกการอยู่รอดและบทบาทในนิเวศแนวปะการัง ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและงานวิจัยในสาขาวิชาด้านสังขวิทยาทางทะเล รวมทั้งผู้สนใจศึกษานิเวศวิทยาปะการัง และผู้ที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ จัดการ และบริหารทรัพยากรในพื้นที่นิเวศทางทะเลในประเทศไทยต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.107.142