ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.อุดมวิทย์ กาญจนวรงค์ และคณะ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007950
เลข ISBN 9789743894756
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 251
รายละเอียด ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.86