ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> งานเชื่อมโลหะ 1 (ปี.45) รหัส 2103-2104อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.ประภาส เกตุไทย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007952
เลข ISBN 9789743892141
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 186
รายละเอียด ประวัติการเชื่อมโลหะ กระบวนการเชื่อมโลหะแบบต่างๆ ความปลอดภัยในงานเชื่อม กระบวนการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลาดหุ้มฟลักซ์ กระบวนการเชื่อมด้วยก๊าซ ออกซิ-อะเซติลีน ในบทเรียนจะมีคำศัพท์เฉพาะและแบบประเมินเพื่อทดสอบในแต่ละบทเรียน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.201.96.43