ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> งานเครื่องยนต์เบื้องต้นอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007957
เลข ISBN 9789743894046
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 313
รายละเอียด หนังสือเรียน งานเครื่องยนต์เบื้องต้น เล่มนี้ คณะผู้เรียบเรียงได้รวบรวมเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2546) ความสมบูรณ์ของหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้แต่ละบท เนื้อหาที่ละเอียดครบถ้วน แบบฝึกหัดท้ายบทและใบงานที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติข้อแนะนำและเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างทักษะในการเรียน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.86