ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> พจนานุกรมวิศวกรรมยานยนต์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.สุวรรณ แดงโรจน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007959
เลข ISBN 9789743892790
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 540
รายละเอียด หนังสือที่รวบรวมศัพท์ด้านวิศวกรรมยานยนต์ และผู้สนใจศึกษาทั่วไปให้เข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.86