ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> งานเขียนแบบก่อสร้าง 1 รหัส 2106-2104อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.เจริญ เสาวภาณี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007960
เลข ISBN 9789743895746
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 210
รายละเอียด เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหา เกี่ยวกับงานเขียนแบบก่อสร้าง หลักสูตรใหม่ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการเขียนแบบก่อสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแปลน รูปตัด รูปด้าน แบบขยายส่วนอาคาร ผังโครงสร้าง ผังไฟฟ้า ผังสุขาภิบาล ผังบริเวณและรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักชั้นเดียว พร้อมตัวอย่างที่หลากหลายและภาพประกอบชัดเจน ง่ายสำหรับทำความเข้าใจ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.201.96.43