ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การเพิ่มผลผลิตอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาบริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007962
เลข ISBN 9789748516721
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 206
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้แต่ละบท และเนื้อหาละเอียดครบถ้วน และมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหา
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.227.251.94