ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฉัตรชาญ ทองจับ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007975
เลข ISBN 9786162135095
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 365
รายละเอียด หนังสือ เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ เป็นคู่มือครูสำหรับช่วยในการสอนเนื้อหาทางทฤษฎีในเชิงปฎิบัติ ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจนถึงปริญญาตรี การเรียบเรียงในเนื้อหาแต่ละบทเกิดจากประสบการณ์ทางด้านงานสอนและงานฝึกอบรม รวมทั้งประสบการณ์ในการทำงานควบคู่กัน เนื้อหาที่ได้รวบรวมเรียบเรียงได้แก่ พื้นฐานของหลักการในการทำความเย็น อุปกรณ์หลักของระบบคอมเพรสเซอร์อัดไอ สารทำความเย็น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานในเชิงปฎิบัติ หลักการและวิธีการดูดเก็บสารทำความเย็นจากระบบ ฯลฯ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.201.96.43