ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คณิตศาสตร์ -> เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 2อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.เลิศ สิทธิโกศล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คณิตศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007984
เลข ISBN 9789748515663
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 394
รายละเอียด หนังสือ เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 1 เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยเรขาคณิตวิเคราะห์ที่ว่าด้วยวงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเปอร์โบลา พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม การอินทิเกรท หรือการหาปริพันธ์ที่ว่าด้วยบทนิยามของผลบวกบนผลบวกล่าง อินทิกรัลจำกัดเขต หรือปริพันธ์จำกัดเขต อินทิกรัลไม่จำกัดเขต หรือปริพันธ์จำกัดไม่จำกัดเขต
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213