ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คณิตศาสตร์ -> ฟิสิกส์ 1 (ราชมงคล)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง บดินทร์ชาติ สุขบท
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คณิตศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007992
เลข ISBN 9789743893742
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 532
รายละเอียด ตำราฟิสิกส์ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในหฤษฎีทางกลศาสตร์อย่างกว้างๆพอที่จะวิเคราะห์ปัญหาอย่างง่ายๆตอลดจนการใช้กฎเกณฑ์ทั่วไปทางกลศาสตร์ อธิบายปรากฎการณ์ทางธรรมชาติบางอย่างได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้และเป็นพื้นฐานของวิชาการที่ต่อเนื่องกันทั้งทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.201.92.114