ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คณิตศาสตร์ -> อินทิกรัลอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คณิตศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007993
เลข ISBN 9789743895562
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 432
รายละเอียด ตำราอินทิกรัลเล่มนี้ผู้เขียนได้เขียนและเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส ในระดับปริญญาตรีและระดับ ปวส. มีเนื้อหาเกี่ยวกับ อินทิกรัลชั้นเดียว เทคนิคของการอินทิเกรด อินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต์ อินทิกรัลสองชั้น และ สามชั้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.207.133.27