ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คณิตศาสตร์ -> สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (Differential Equations)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คณิตศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007995
เลข ISBN 9789743897573
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 430
รายละเอียด สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (Differential Equations) ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สมการเชิงอนุพันธ์และการจำแนกประเภท ,การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและระดับขั้นหนึ่ง,สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นทั่วไป,สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นแบบเอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213