ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -> อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.นภัทร วัจนเทพินทร์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008011
เลข ISBN 9789743891311
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 366
รายละเอียด หนังสือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่มนี้ ได้ปรับปรุงความสมบูรณ์ของเนื้อหาขึ้นให้สอดคล้องกับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของทุกสถาบันการศึกษา ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรหลัง พ.ศ. 2542 เนื้อหาแต่ละบทจะทันสมัย และเน้นการนำไปใช้ได้จริง ผู้เรียนสามารถประยุกต์เนื้อหาที่ได้เรียนแล้วไปสร้างวงจรต่าง ๆ ใช้งานได้ ทำให้ผู้สอนสามารถสอดแทรกงานในภาคปฏิบัติให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาให้ผู้เรียนช่างสามารถทำงานได้จริงและปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.194.21