ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -> วงจรดิจิตอล1 (ลอจิกเชิงจัดหมู่)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม, นภัทร วัจนเทพินทร์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008013
เลข ISBN 9789748515038
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 230
รายละเอียด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวงจรดิจิตอลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนของวงจรลอจิกเชิงจัดหมู่ ที่ใช้เกตเป็นอุปกรณ์หลักในวงจร ทำงานได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงของวงจรลอจิกอินพุต และส่วนของวงจรลอจิกเชิงลำดับ ซึ่งใช้ ฟลิปฟลอปเป็นอุปกรณ์สำคัญทำงานร่วมกันด้วยสัญญาณนาฬิกา หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงวงจรลอจิกเชิงจัดหมู่ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.250.73