ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -> วงจรดิจิตอล(ภาคปฏิบัติ)ปวส.รหัส 3104-2003อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.นภัทร วัจนเทพินทร์, อ.จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008016
เลข ISBN 9789748515274
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 242
รายละเอียด เนื้อหาได้มีการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับศัพท์เทคนิคให้สอดคล้องกับศัพท์เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และยังได้เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมคำถามท้ายการทดลอง รวมทั้งเพิ่มเติมภาคผนวกเกี่ยวกับการจัดวางขาวงจรรวมทั้งชนิด TTL และ CMOS
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.214.184.223