ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -> อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 (วงจรคอนเวอร์เตอร์)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.นภัทร วัจนเทพินทร์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008017
เลข ISBN 9789748323619
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 337
รายละเอียด เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้อธิบายการทำงานของวงจรและการวิเคราะห์รูปคลื่นที่เกิดขึ้นในวงจรอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากที่สุด หนังสือเล่มนี้จึงมีจำนวนหน้ามากและมีรูปคลื่น มากมาย เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้บางส่วนสามารถนำไปใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 ได้อีกด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.194.21