ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -> สารกึ่งตัวนำและวงจรอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.ธนกร คีรีพิทักษ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008020
เลข ISBN 9789748323077
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 185
รายละเอียด วิชาสารกึ่งตัวนำและวงจรเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญของช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์ ในระดับปวชและปวส.เนื้อหากล่าวละเอียดตั้งแต่ทฤษฎีอะตอม วัสดุกึ่งตัวนำ กึ่งตัวนำพิเศษลักษณะและคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆเป็นต้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.194.21