ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -> อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ภาคทฤษฎีอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.ธนภัทร ภูรีพิทักษ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008021
เลข ISBN 9789743890901
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 233
รายละเอียด วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ภาคทฤษฏี รหัส 2104-2112 และ 2104-2304 เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในวงการอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในเนื้อหาจึงกล่าวไว้อย่างละเอียด ตั้งแต่ทฤษฎีอะตอมกึ่งตัวนำ กึ่งตัวนำพิเศษ ลักษณะและลักษณะสมบัติของสารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆ การให้ไบแอสและเทคนิคต่างๆ ของการให้ไบแอส การหาสมการเส้นโหลด การคำนวณหาค่าในวงจรซีเนอร์ และทรานซิสเตอร์ ลักษณะการเชื่อมต่อวงจร วงจรแอมป์พื้นฐาน การนำไปใช้งานในวงจรรวม อุปกรณ์ทางแสง โดยแต่ละบทจะประกอบด้วยทฤษฏีโดยละเอียด ตัวอย่างและแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ทดลองทำทันทีหลังจากการเรียนในห้อง อีกทั้งเป็นพื้นฐานของวิชาอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสูงต่อไป ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปวช. และระดับ ปวส. (วิชาปรับพื้นฐาน ม.6) ของวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ตลอดจนทั้งโรงเรียนช่างอุตสาหกรรมของวิทยาลัยเอกชนทุกแห่ง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.191.46