ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -> ดิจิตอลเบื้องต้น ภาคปฏิบัติ (ปี.45) รหัส 2104-2116อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.นภัทร วัจนเทพินทร์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008024
เลข ISBN 9789743892127
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 174
รายละเอียด การต่อวงจรเกต พิสูจน์ฟังชันก์ต่างๆ และทฤษฎีพีชคณิต รวมทั้งการใช้งานวงจร การทำงานของวงจรเข้ารหัส การถอดวงจร วงจรพัลส์ วงจรบวกลบเลขฐานสอง วงจรนับขึ้นและนับลง การแสดงผลด้วยตัวเลขเจ็ดส่วน ซึ่งเน้นการต่อวงจรเบื้องต้น โดยไม่ต้องใช้ชุดทดลองใดๆ ผู้เรียนสามารถใช้โฟโต้บอร์ดทดลองได้ ทั้งวงตรแสดงผลและตัวกำเนิดสัญญาณนาฬิกาไม่ซับซ้อน ต่อง่าย ใช้อุปกรณ์น้อย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ที่จะใช้เป็นพื้นฐานการพัฒนาตนเองในวิชาดิจิตอลระดับสูงต่อไปในอนาคต
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177