ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -> ดิจิตอลเบื้องต้น (ภาคทฤษฎี) ปวช.อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.นภัทร วัจนเทพินทร์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008025
เลข ISBN 9789743890093
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 242
รายละเอียด อธิบายหลักการของลอจิเกตด้วยสวิตซ์มีตัวอย่างประกอบคำอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนสำหรับนักศึกษาระดับปวช. เช่นพีชคณิตบูลีนอย่างละเอียดทุกขั้นตอนและมีความชัดเจนวางแนวทางการเรียนรู้ตามลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา มีคำถามท้ายบทที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสอน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.117.166