ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -> ดิจิตอลเบื้องต้น ภาคทฤษฎี (ปี.45) รหัส 2104-2116อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.นภัทร วัจนเทพินทร์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008026
เลข ISBN 9789743892134
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 242
รายละเอียด หนังสือวงจรดิจิตอลเบื้องต้นสำหรับชั้น ปวช. ตรงตามหลักสูตรกรมอาชีวะศึกษา อธบายหลักการของลจิกเกตด้วยสวิตซ์ อธบายเรื่องที่ซับซ้อนเช่น พีชคณิตบูลีนเป็นต้น มีแบบฝึกหัดประกอบท้ายบทเรียนที่ตรงตามวัตถุประสงค์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.188.113