ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -> เทคนิคดิจิตอล (ภาคปฏิบัติ)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.อนันท์ คัมภิรานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008034
เลข ISBN 9789743895814
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 154
รายละเอียด หนังสือภาคปฏิบัติ เทคนิคดิจิตอล (Digital Techniques) จัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนที่มีความสอดคล้องกับภาคทฤษฎี โดยเน้นถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ในเรื่องเกี่ยวกับปริมาณไฟฟ้าในระบบดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ วงจรอะสเตเบิล มัลติไวเบรเตอร์ เกตทางตรรกพื้นฐานชนิดต่าง ๆ การลดรูปฟังก์ชันตรรก การเข้ารหัสและการถอดรหัส ฟลิปฟลอป เป็นต้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการผลทางฮาร์ดแวร์ของระบบดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ในการประยุกต์ใช้งานต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.194.21