ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -> เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 ปวส. รหัส 3104-5001



อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.นภัทร วัจนเทพินทร์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008035
เลข ISBN 9789748515434
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 154
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร ปวส.ในสาขา ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเพื่อนำหลักการไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.95.36