ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -> วงจรไฟฟ้า 2 กระแสสลับ (ภาคปฎิบัติ)ปวส.รหัส 3104-2001ปรับปรุงใหม่อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.นภัทร วัจนเทพินทร์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008039
เลข ISBN 9789748323145
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 162
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในระดับปวส.มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง คุณสมบัติรูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสเซอร์ไดอะแกรม อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ไดอะแกรมของวงจร ซึ่งประกอบด้วยตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุ วงจรเรโซแนนซ์และโลกัสไดอะแกรม กำลังไฟฟ้าและการปรับปรุงตัวประกอบกำลัง การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยทฤษฎีต่างๆ และวงจรไฟฟ้าหลายเฟส
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.107.249