ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -> คู่มือการทดลองไมโครโพรเซสเซอร์ และการอินเตอร์เฟซอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.นภัทร วัจนเทพินทร์, อ.ไชยยันต์ บุญมี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008042
เลข ISBN 9789743890246
ปีที่นำเข้า 2020-04-24
จำนวนหน้า 309
รายละเอียด นังสือ คู่มือการทดลองไมโครโพรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟซ เล่มนี้ ใช้ศึกษาการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์ โดยใช้หน่วยประมวลผลกลางเบอร์ Z80 ( CPU Z80 )แบ่งเป็น 16 การทดลอง ประกอบด้วยการทดลองการใช้คำสั่งต่างๆ ของ CPU Z80อยู่ในการทดลองที่ 1-4 การอินเตอร์รัพต์ การขยายหน่วยความจำ การควบคุม Stepping Motor การใช้ระบบแอนะลอกเป็นดิจิตอล การประยุกต์ใช้ต่างๆรวมถึงการส่งข้อมูลแบบ DMA ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาในหลักสูตรวิชาระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การปฏิบัติการทดลองตามหนังสือเล่มนี้ จะอ้างอิงกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์วงจรเดียว(Single Board)รุ่น ANA 2.0ของบริษัท ANADIGITเป็นส่วนใหญ่ แต่สำหรับผู้ที่ใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์วงจรเดียวยี่ห้ออื่นก็สามารถปฏิบัติตามหนังสือเล่มนี้ได้ เนื่องจากต้องใช้วงจรต่อภายนอกเสริมด้วย เช่น สายแพ โฟโต้บอร์ด และสายต่อวงจร เป็นต้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.225.221.151