ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -> คู่มือการทดลองเครื่องมือและการวัดไฟฟ้า 2อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.นภัทร วัจนเทพินทร์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008048
เลข ISBN 9789748515007
ปีที่นำเข้า 2020-04-24
จำนวนหน้า 241
รายละเอียด หนังสือคู่มือการทดลองเครื่องมือและการวัดไฟฟ้า 2 ใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการทดลองวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้า และเครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้าระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า เน้นในการออกแบบขยายย่านวัดมิเตอร์พื้นฐาน และการใช้งานเครื่องวัดกำลังไฟฟ้าทั้งชนิด 1เฟสและ3เฟส รวมถึงใช้ออสซิลโลสโคปเพื่อวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น20การทดลอง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.225.221.151