ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -> ทฤษฎีเครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้าอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.นภัทร วัจนเทพินทร์, อ.วีระพันธ์ ติยัพเสน
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008049
เลข ISBN 9789743891717
ปีที่นำเข้า 2020-04-24
จำนวนหน้า 370
รายละเอียด เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับค่าความผิดพลาดจากการวัดที่เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆ การออกแบบแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์กระแสตรง กระแสสลับ เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.225.221.151