ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> รัฐศาสตร์ -> คู่มือและแนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโทรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.อนุสรณ์ และคณะ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ รัฐศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008067
เลข ISBN 9789743891076
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 330
รายละเอียด ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และองค์ประกอบต่าง ๆ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความรู้ทั่่วไปของรัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐ สำนักความคิดทางการบริหาร School of Thought in Management การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.194.21