ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> MBA (ฉบับกระเป๋า) ทักษะการบริหารอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.ชาญชัย อาจินสมาจาร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008126
เลข ISBN 9789748322940
ปีที่นำเข้า 2023-02-15
จำนวนหน้า 161
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทางด้านการบริหารในมุมมองต่างๆ นำเอาประสบการณืมากล่าวถึงด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.28.2.72