ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> MBA (ฉบับกระเป๋า) เทคนิคการฝึกอบรมและการพัฒนาอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.ชาญชัย อาจินสมาจาร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008129
เลข ISBN 9789748323558
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 138
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ให้ความรู้ทางด้านการบริหารในมุมมองต่างๆโดยได้นำเอาประสบการณ์มากล่าวถึงด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.215.79.204