ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญาอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รัฐวิชญ์ อนันตวิทยานนท์ ผู้พิพากษา, นราธิป ใจน้อย ผู้ช่วยผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008139
เลข ISBN 9786162136412
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 648
รายละเอียด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับแก้ไขล่าสุด ประกอบด้วย – พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม – พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213