ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> Digital Playbook พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุภฤกษ์ บุญกอง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008448
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2020-01-15
จำนวนหน้า 1
รายละเอียด พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสุโขทัย มหาราชองค์แรกของชาติไทย ทรงชำนาญทั้งการรบและการปกครอง ทรงคิดแบบอักษรลายสือไทย ต้นแบบของอักษรไทยในปัจจุบัน ทรงส่งเสริมการค้าขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.225.221.151