ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> ประมวลรัษฎากร ปี 2562อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธรรมนิติเพรส
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008622
เลข ISBN 9786168163054
ปีที่นำเข้า 2020-08-25
จำนวนหน้า 1378
รายละเอียด หนังสือประมวลรัษฎากร เป็นหนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งหนังสือประมวลรัษฎากรเล่มนี้ได้รวบรวมกฎหมายแม่บท และกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับเพิ่มเติม เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และคำวินิจฉัยต่างๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นคู่มือในทางปฏิบัติ เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภาษีอากรได้เป็นอย่างดี อนึ่งหนังสือประมวลรัษฎากรจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติทุกปี ซึ่งเนื้อหาจะมีผลใช้บังคับในแต่ละปีภาษีนั้นๆ ดังนั้นเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะมีหนังสือประมวลรัษฎากรของแต่ละปีไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสียภาษี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.207.157.152