ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ปราณี สุขศรี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008645
เลข ISBN 9766167126951
ปีที่นำเข้า 2020-09-22
จำนวนหน้า 204
รายละเอียด รวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ใรกาณีต่างๆของผู้ประกันตนที่มีอยู่ตามกฎหมายประกันสังคม มุ่งหวังที่จะให้ผู้ประกันตนเข้าใจและรับทราบสิทธิพึงมีได้อย่างง่ายๆ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208