ภาษาไทย | English
อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008647
เลข ISBN 9786163020888
ปีที่นำเข้า 2020-09-22
จำนวนหน้า 220
รายละเอียด วันนี้ JD มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอย่างมาก ถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญของงาน HR ที่ขาดไมไ่ด้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันระบบมาตรฐานสากลต่างๆ เริ่มมีข้อกำหนดมากขึ้น รวมถึงในโลกของ HR เราพูดถึงเรื่องคุณภาพของคนกันมากขึ้น เราพูดถึงการบริหารผลงาน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251