ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> กฎหมายสัญญาจ้างแรงงานอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008650
เลข ISBN 9766163021052
ปีที่นำเข้า 2020-09-24
จำนวนหน้า 220
รายละเอียด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและคําพิพากษาศาลฎีกา เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมายแรงงาน และแนวคําพิพากษาศาลฎีกา สามารถนําองค์ความรู้นี้ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน การเรียบเรียงจะเน้นที่กฎหมายแรงงานและ คําาพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนําความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.201.96.43