ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> กลยุทธ์การทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษีอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เพิ่มบุญ แก้วเขียว
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008655
เลข ISBN 9786163020512
ปีที่นำเข้า 2020-09-25
จำนวนหน้า 588
รายละเอียด เมื่อนิติกรรมสัญญามีการเคลื่อนไหว (Contract Point) ย่อมเกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา ย่อมก่อให้เกิด "หนี้" ติดตามมา ซึ่งฝ่ายบัญชีก็จะมีการบันทึกความเป็น "เจ้าหนี้" และ "ลูกหนี้" ตามผลของสัญญา (Accounting Point) หลังจากนั้นก็จะมีการพิจารณาภาระความรับผิดด้านภาษีต่างๆ (Tax Point) จะเห็นว่า กระบวนการด้าน กฏหมาย บัญชี และภาษีอากร มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การวางแผนภาษี (Tax Planing) จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงที่มาที่ไปทั้งระบบ ถึงจะเรียกว่า มืออาชีพ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.201.96.43