ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> จิตวิทยา -> Game เกม..เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วิทยา ตันติเสวี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ จิตวิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008672
เลข ISBN 9786167126364
ปีที่นำเข้า 2020-09-28
จำนวนหน้า 188
รายละเอียด เกม เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับมาโดยต่อเนื่องว่าเป็นเทคนิคที่สามารถบูรณาการแนวคิดของการเสริมสร้างการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่เป็นสื่อในการสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ ความรู้ ทักษะ และ สะท้อนให้ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม ภายใต้บรรยากาศของความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงออกอย่างเต็มที่ ให้การทำงานร่วมกัน การสื่อสาร สามัคคี ประสานงาน คิดสร้างสรรค์ เสียสละ วิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ร่วมกัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.201.96.43