ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> Tax Mapping ปรับปรุงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 2อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุเทพ พงษ์พิทักษ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008723
เลข ISBN 9786163021953
ปีที่นำเข้า 2020-10-26
จำนวนหน้า 304
รายละเอียด เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย..... - คู่มือในการวางแผนภาษีอากรของธุรกิจ - รวมประเด็นสำคัญของภาษีอากรทุกประเภท ที่ต้องจัดทำ Tax Mapping - การจัดทำตาราง Matrix แผนที่ประเด็นภาษีอากร และคู่มือปฏิบัติการทางภาษีอากร - ความแตกต่างของรายการทางบัญชีกับรายการทางภาษีเงินได้นิติบุคคล - การวางแผนภาษีอากร การหลบหลีก และการเลี่ยงเลี่ยงภาษีอากร - ประเด็นภาษี หัก ณ ที่จ่าย - ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม - ประเด้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.158.251.104