ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> SMEs บัญชีเดียวอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008727
เลข ISBN 9786163021960
ปีที่นำเข้า 2020-10-26
จำนวนหน้า 345
รายละเอียด การจัดทำบัญชีและนำเสนองบการเงินให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงถือว่าเป็นหน้าที่ของกิจการทุกประเภท ไม่ว่าจะมีขนาดกิจการเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า กิจการ SMEs ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นพลังขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้มีนโยบายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกรมสรรพากร และสถาบันการเงินก็สนับสนุนให้กิจการ SMEs ต้องจัดทำบัญชีเดียว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้การสนับสนุน หนังสือเล่มนี้ได้สรุปและรวบรวมหลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเพื่อให้กิจการ SMEs ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ นักบัญชี หรือผู้สนใจ ได้ทำความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยไม่ยากและใช้ต้นทุนในการจัดทำบัญชีไม่สูงจนเกินไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

52.23.219.12