ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> 108 สินค้าคงเหลือและการผลิตอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุพัฒน์ อุปนิกขิต
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008754
เลข ISBN 9786163020796
ปีที่นำเข้า 2020-11-02
จำนวนหน้า 292
รายละเอียด ในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกิจการซื้อมาขายไป ผลิตสินค้าเพื่อขาย ให้บริการก็ต้องมีสินค้าเพื่อขายหรือเพื่อบริการ ซึ่งจะต้องมีภาระที่จัดทำบัญชีสินค้าตามกฎหมายบัญชี หรือต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดหนังสือเล่มนี้บอกถึงแนวทางบางเรื่องที่จะแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกิจการของท่าน และหวังว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านและนำไปพิจารณาปฏิบัติให้เหมาะสมของแต่ละกรณีต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.158.251.104